Tìm hiểu về EJS – Công cụ thú vị trong phát triển ứng dụng web

EJS là viết tắt của Embedded JavaScript, là một công cụ phổ biến được sử dụng trong phát triển ứng dụng web. EJS cho phép hiển thị dữ liệu động trên các trang web bằng cách kết hợp HTML và JavaScript. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ejs là gì, cách hoạt động của nó, các lợi ích khi sử dụng EJS và cách sử dụng EJS trong ứng dụng web. Hãy cùng Bytemindinnovation khám phá thêm về công cụ thú vị này!

Tìm hiểu về EJS - Công cụ thú vị trong phát triển ứng dụng web | BytemindInnovation
Tìm hiểu về EJS – Công cụ thú vị trong phát triển ứng dụng web | BytemindInnovation

Tiêu đề Mô tả Giới thiệu về EJS Tìm hiểu về khái niệm EJS, công dụng và lợi ích của nó trong phát triển ứng dụng web. Cách hoạt động của EJS Điểm qua quá trình hoạt động của EJS và cách nó tương tác với mã HTML, CSS, và JavaScript. Lợi ích của việc sử dụng EJS Tìm hiểu về các lợi ích của việc sử dụng EJS trong việc quản lý dữ liệu động trên trang web. Cách sử dụng EJS trong ứng dụng web Hướng dẫn cách tích hợp EJS vào dự án web và sử dụng nó để hiển thị dữ liệu động. Các ví dụ cụ thể về việc sử dụng EJS Tham khảo các ví dụ cụ thể về việc sử dụng EJS trong các tình huống thực tế để áp dụng vào dự án của bạn.

I. Giới thiệu về EJS

EJS (Embedded JavaScript) là một công cụ phổ biến được sử dụng trong phát triển ứng dụng web. Nó cho phép kết hợp HTML và JavaScript để hiển thị dữ liệu động trên các trang web tĩnh. Với EJS, bạn có thể viết mã JavaScript trong mã HTML để thực hiện các tác vụ động như hiển thị danh sách, lặp qua một mảng dữ liệu, và thực hiện các phép tính đơn giản.

Một trong những ưu điểm của EJS là khả năng tương tác với các biến và hàm JavaScript. Khi bạn sử dụng EJS, bạn có thể truyền dữ liệu từ máy chủ đến trình duyệt và sử dụng nó để hiển thị thông tin cần thiết trên trang web. Điều này giúp tăng tính linh hoạt và quản lý của ứng dụng web, cho phép bạn dễ dàng tạo ra trang web mạnh mẽ với nhiều tính năng động.

Giới thiệu về EJS
Giới thiệu về EJS

II. Cách hoạt động của EJS

EJS (Embedded JavaScript) hoạt động bằng cách kết hợp mã HTML và JavaScript để tạo nên các trang web động. Khi một trang web được tải lên, trình duyệt của người dùng sẽ xử lý mã HTML và JavaScript trong trang đó để hiển thị nội dung. Với EJS, chúng ta có thể nhúng mã JavaScript vào trong các template HTML của trang web.

Khi sử dụng EJS, chúng ta có thể tạo ra các template cho các phần tử trên trang web như header, footer, sidebar, hoặc nội dung chính. Trong các template này, chúng ta có thể sử dụng HTML và JavaScript để xây dựng giao diện và logic của trang web.

Mã mẫu EJS Giải thích <h1><%= title %></h1> Sử dụng biến “title” để hiển thị tiêu đề trang <p><% if (isLoggedIn) { %> Chào mừng bạn đến với trang web! <% } else { %> Vui lòng đăng nhập để tiếp tục. <% } %></p> Sử dụng câu lệnh điều kiện if/else để hiển thị nội dung tương ứng với trạng thái đăng nhập của người dùng

Các biểu thức JavaScript trong mã mẫu EJS được đặt trong các thẻ <% %> hay <%= %> (nếu muốn hiển thị giá trị). Bằng cách này, chúng ta có thể đưa các giá trị động vào trong trang web.

Áp dụng context của EJS

Một trong những điểm mạnh của EJS là khả năng sử dụng context để truyền dữ liệu từ phía máy chủ (server) đến trình duyệt (client). Trình duyệt nhận được các giá trị từ server và sử dụng nó để tạo ra các phần tử HTML tương ứng. Điều này cho phép chúng ta hiển thị dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, API hoặc bất kỳ nguồn dữ liệu nào khác trên trang web.

Ví dụ: Khi chúng ta tạo một trang web danh sách sản phẩm, chúng ta có thể lấy danh sách các sản phẩm từ server và sử dụng EJS để hiển thị chúng trên trang web. Bằng cách này, trang web có thể tự động cập nhật khi danh sách sản phẩm thay đổi, mà không cần phải tải lại toàn bộ trang.

Mã mẫu EJS Giải thích <ul><% products.forEach(function(product){ %> <li><%= product.name %></li> <% }); %></ul> Sử dụng vòng lặp forEach để duyệt qua danh sách sản phẩm và hiển thị tên sản phẩm trong các thẻ li <h2><%= errorMessage %></h2> Hiển thị thông báo lỗi nếu có bằng việc sử dụng biến “errorMessage”

Tích hợp EJS vào ứng dụng web

Để sử dụng EJS trong ứng dụng web, chúng ta cần thực hiện các bước sau:

  1. Cài đặt EJS thông qua npm: npm install ejs
  2. Định nghĩa một trang template EJS bằng cách tạo một file có đuôi .ejs
  3. Trong mã nguồn của ứng dụng web, cấu hình EJS để sử dụng template đã tạo
  4. Gọi template trong mã nguồn để hiển thị trang web với dữ liệu động

Khi chạy ứng dụng, EJS sẽ biên dịch các template thành HTML và trả về cho trình duyệt. Trình duyệt sẽ hiển thị trang web với các giá trị được thay thế từ dữ liệu động.

Cách hoạt động của EJS
Cách hoạt động của EJS

III. Lợi ích của việc sử dụng EJS

Mã nguồn dễ đọc và dễ bảo trì

Việc sử dụng EJS giúp mã nguồn trở nên dễ đọc và dễ bảo trì hơn. Với EJS, chúng ta có thể kết hợp mã JavaScript trực tiếp vào trong các trang HTML, giúp cho việc lập trình trở nên linh hoạt hơn. Điều này cũng giúp tách biệt rõ ràng giữa phần hiển thị và phần xử lý logic, giúp dễ dàng tìm kiếm lỗi và thực hiện các chỉnh sửa cần thiết.

Tăng hiệu suất và tốc độ tải trang

EJS cho phép chúng ta sử dụng các đoạn mã JavaScript để xử lý dữ liệu và tạo nội dung động trên trang web. Điều này giúp giảm tải cho máy chủ bằng cách thực hiện các phép tính và xử lý trên trình duyệt của người dùng. Kết quả là tăng hiệu suất và tốc độ tải trang, cải thiện trải nghiệm người dùng.

Đơn giản hóa quản lý dữ liệu động

EJS cung cấp cú pháp đơn giản để hiển thị dữ liệu động trên trang web. Chúng ta có thể dễ dàng truy cập và hiển thị các biến, lặp qua danh sách dữ liệu, và thực hiện các điều kiện logic để điều chỉnh hiển thị. Điều này giúp đơn giản hóa quản lý dữ liệu động và giảm sự phức tạp trong việc viết mã JavaScript để thao tác với DOM.

Tích hợp linh hoạt với các framework và thư viện khác

EJS được tích hợp linh hoạt với nhiều framework và thư viện phổ biến khác trong việc phát triển ứng dụng web. Với khả năng hoạt động độc lập và tích hợp nhẹ nhàng, EJS có thể dễ dàng kết hợp với Express, Node.js, và các framework frontend như React hoặc Vue.js. Điều này giúp cho việc phát triển ứng dụng web trở nên linh hoạt hơn và giúp tận dụng tối đa các công cụ và thư viện có sẵn.

Lợi ích của việc sử dụng EJS
Lợi ích của việc sử dụng EJS

IV. Cách sử dụng EJS trong ứng dụng web

Nếu bạn muốn tích hợp EJS vào ứng dụng web của mình, sau đây là một số bước cơ bản để sử dụng EJS hiệu quả:

  • Tạo file EJS: Đầu tiên, bạn cần tạo các file EJS cho trang hoặc phần tử HTML mà bạn muốn hiển thị dữ liệu động. File này có thể có phần mở rộng là “.ejs”. Trong file EJS, bạn có thể viết mã HTML và chèn mã JavaScript vào bằng cách sử dụng các từ khóa đặc biệt như “<% %>”.
  • Render template: Khi bạn muốn hiển thị trang web với dữ liệu đã được điền đầy đủ, bạn cần render template. Bạn có thể sử dụng các frameworks như Express.js để render template.
  • Truyền data vào template: Một điểm mạnh của EJS là khả năng truyền data từ server vào template. Bạn có thể truyền biến hoặc object chứa thông tin từ server sang template để hiển thị nội dung.

Hướng dẫn tạo file EJS

Khi tạo file EJS, bạn chỉ cần viết mã HTML theo cách thông thường. Tuy nhiên, để chèn các đoạn mã JavaScript, bạn sử dụng các từ khóa đặc biệt như “<% %>”. Ví dụ:

<!- index.ejs -> <h1><%= title %></h1> <p>Xin chào, <%= name %>.</p>

Hướng dẫn render template

Để render template EJS trong ứng dụng web của bạn, bạn cần có một framework hỗ trợ như Express.js. Dưới đây là ví dụ về việc sử dụng Express.js để render template EJS:

// Đầu tiên, cài đặt Express và EJS npm install express ejs // Tiếp theo, tạo file app.js và thêm mã sau vào const express = require(‘express’); const app = express(); // Cấu hình view engine là EJS app.set(‘view engine’, ‘ejs’); // Tạo route để hiển thị trang web với template đã được render app.get(‘/’, (req, res) => { const data = { title: “Chào mừng bạn đến với trang web”, name: “EJS” }; res.render(‘index’, data); }); // Khởi chạy server app.listen(3000, () => { console.log(‘Server đang lắng nghe tại cổng 3000’); });

Hướng dẫn truyền data vào template

Để truyền data từ server vào template EJS, bạn có thể sử dụng biến hoặc object chứa thông tin mà bạn muốn hiển thị. Ví dụ:

// Tạo data const data = { title: “Chào mừng bạn đến với trang web”, name: “EJS” }; // Truyền data vào template res.render(‘index’, data);

Cách sử dụng EJS trong ứng dụng web
Cách sử dụng EJS trong ứng dụng web

V. Các ví dụ cụ thể về việc sử dụng EJS

Ví dụ 1: Hiển thị danh sách sản phẩm

Một trong những ứng dụng thực tế của EJS là hiển thị danh sách sản phẩm trên trang web bán hàng. Bằng cách sử dụng EJS, chúng ta có thể tạo ra một template cho một sản phẩm và lặp qua danh sách các sản phẩm để hiển thị thông tin chi tiết của từng sản phẩm trong danh sách. Ví dụ:

<% products.forEach(function(product) { %> <div class=”product-item”> <h4><%= product.name %></h4> <p><%= product.price %></p> <p><%= product.description %></p> </div><% }) %>

Trong ví dụ trên, chúng ta sử dụng vòng lặp `forEach` để duyệt qua từng sản phẩm trong danh sách `products`. Mỗi sản phẩm sẽ được hiển thị trong một `

Các ví dụ cụ thể về việc sử dụng EJS
Các ví dụ cụ thể về việc sử dụng EJS

VI. Kết luận

Trên đây là những thông tin cơ bản về công cụ EJS và cách sử dụng nó trong phát triển ứng dụng web. EJS giúp thực hiện việc hiển thị dữ liệu động trên trang web một cách dễ dàng và linh hoạt. Công cụ này cho phép bạn tận dụng mã HTML để hiển thị dữ liệu và tạo ra các template dựa trên ngôn ngữ JavaScript. Với EJS, bạn có thể tái sử dụng các thành phần khác nhau của giao diện người dùng và hiển thị dữ liệu động một cách hiệu quả. Ngoài ra, EJS còn giúp bạn giảm mức độ lặp lại mã và tạo ra mã sạch hơn, dễ bảo trì. Việc tích hợp EJS vào ứng dụng web của bạn không chỉ đơn giản mà còn mang lại nhiều lợi ích trong việc quản lý dữ liệu động. Hy vọng rằng thông qua bài viết này, bạn đã có cái nhìn tổng quan về EJS và có thể áp dụng công cụ này vào các dự án web của mình một cách hiệu quả.

About The Author