Konjunktiv 2 là gì? Cách sử dụng và cách hình thành Konjunktiv 2 (1500 từ)

konjunktiv 2 là gì? Trong tiếng Đức, Konjunktiv 2 là một thì phục vụ cho việc diễn tả ý muốn, tưởng tượng, hoặc điều kiện không thực tế. Điều này giúp biểu đạt sự biến đổi của ý nghĩa dựa trên quan điểm, hy vọng hoặc ý muốn của người nói. Trên trang web Bytemindinnovation, chúng tôi sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm này, cách sử dụng và cách hình thành Konjunktiv 2.

Konjunktiv 2 là gì? Cách sử dụng và cách hình thành Konjunktiv 2 (1500 từ)
Konjunktiv 2 là gì? Cách sử dụng và cách hình thành Konjunktiv 2 (1500 từ)

Nội dung Tham khảo Konjunktiv 2 là gì Sách ngữ điệu tiếng Đức Cách sử dụng Konjunktiv 2 Lưu ý tiếng Đức Trường hợp sử dụng Konjunktiv 2 Grammarly Cách hình thành Konjunktiv 2 Tiếng Đức Pro Sự khác biệt giữa Konjunktiv 1 và Konjunktiv 2 Tiếng Đức Gửi NET

I. Konjunktiv 2 là gì?

1. Khái niệm về Konjunktiv 2

Trong tiếng Đức, Konjunktiv 2 là một thì phục vụ cho việc diễn tả ý muốn, tưởng tượng, hoặc điều kiện không thực tế. Điều này giúp biểu đạt sự biến đổi của ý nghĩa dựa trên quan điểm, hy vọng hoặc ý muốn của người nói. Konjunktiv 2 thường được sử dụng trong văn viết, truyền thông và các đoạn hội thoại.

2. Cách sử dụng Konjunktiv 2 trong tiếng Đức

Cách sử dụng Konjunktiv 2 trong tiếng Đức rất linh hoạt. Một cách thông thường, Konjunktiv 2 được sử dụng để diễn tả những mong muốn, ước ao, hay tưởng tượng mà không phải là sự thật. Nó cũng được sử dụng trong trường hợp biểu đạt sự không chắc chắn, ngờ vực, hoặc giả định. Ví dụ, “Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit” (Tôi ước mình có thời gian nhiều hơn) hay “Wenn ich reich wäre, würde ich um die Welt reisen” (Nếu tôi giàu, tôi sẽ đi du lịch qua thế giới).

3. Các trường hợp sử dụng Konjunktiv 2

Konjunktiv 2 được sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau trong tiếng Đức. Đây là một số trường hợp thường gặp:

 • Diễn tả các điều kiện không thực tế, ví dụ: “Wenn ich Zeit hätte, würde ich ins Kino gehen” (Nếu tôi có thời gian, tôi sẽ đi xem phim).
 • Biểu đạt ý kiến, tư duy của ai đó, ví dụ: “Er meinte, er könne das schaffen” (Anh ta nghĩ rằng anh ta có thể làm được điều đó).
 • Diễn tả mong muốn, ước ao, ví dụ: “Ich wünschte, ich hätte mehr Geld” (Tôi ước mình có nhiều tiền hơn).

4. Cách hình thành Konjunktiv 2

Konjunktiv 2 được hình thành bằng cách thay đổi các động từ trong câu. Dạng Konjunktiv 2 của động từ chủ yếu bằng cách sử dụng dạng giới từ “würde” kết hợp với nguyên thể của động từ. Ví dụ, “machen” (làm) sẽ trở thành “würde machen” (sẽ làm).

5. Phân biệt giữa Konjunktiv 1 và Konjunktiv 2

Trong tiếng Đức, cũng có một thì khác gọi là Konjunktiv 1, có tương tự như Konjunktiv 2 nhưng được sử dụng trong những trường hợp khác. Konjunktiv 1 thường được sử dụng trong các câu trực tiếp, trích dẫn hoặc trong văn viết chính thức hơn. Việc phân biệt giữa Konjunktiv 1 và Konjunktiv 2 là rất quan trọng để sử dụng đúng ngữ cảnh.

Konjunktiv 2 là gì?
Konjunktiv 2 là gì?

II. Công thức và cách sử dụng Konjunktiv 2

1. Cách hình thành Konjunktiv 2

Konjunktiv 2 trong tiếng Đức thường được tạo thành bằng cách sử dụng một giới từ “würde” (sẽ) kết hợp với quá khứ của động từ. Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc “würde + Verb im Perfekt (quá khứ)” để diễn tả một điều kiện không thực tế hoặc mong muốn trong câu.

Ví dụ:- Ich würde gerne nach Deutschland reisen. (Tôi sẽ rất muốn đi du lịch đến Đức.)- Wenn ich viel Geld hätte, würde ich ein Haus kaufen. (Nếu tôi có nhiều tiền, tôi sẽ mua một căn nhà.)

2. Sử dụng Konjunktiv 2 trong câu điều kiện loại II

Câu điều kiện loại II được sử dụng để diễn tả những mong muốn hoặc giả định không có thực trong hiện tại.

Ví dụ:- Wenn ich viel Zeit hätte, würde ich mehr Bücher lesen können. (Nếu tôi có nhiều thời gian, tôi có thể đọc nhiều sách hơn.)- Wenn ich reich wäre, würde ich um die Welt reisen. (Nếu tôi giàu có, tôi sẽ đi du lịch quanh thế giới.)

3. Sử dụng Konjunktiv 2 trong câu yêu cầu lịch sự

Konjunktiv 2 cũng được sử dụng trong các trường hợp yêu cầu lịch sự hoặc truyền đạt một mong muốn mà không muốn bắt buộc người khác phải làm.

Ví dụ:- Könnten Sie bitte langsamer sprechen? (Bạn có thể nói chậm lại được không?)- Ich hätte gerne zwei Kaffee, bitte. (Tôi xin vui lòng hai ly cà phê.)

4. Cách sử dụng Konjunktiv 2 trong văn viết và giả tưởng

Konjunktiv 2 được sử dụng rộng rãi trong văn viết và các ngữ cảnh giả tưởng để diễn đạt những ý kiến, suy nghĩ hay mong muốn của nhân vật.

Ví dụ:- Er sagte, er würde mich bald besuchen. (Anh ta nói rằng anh ta sẽ ghé thăm tôi sớm.)- Wenn ich ein Vogel wäre, würde ich über die Wolken fliegen. (Nếu tôi là một con chim, tôi sẽ bay qua những đám mây.)

Related post:

 • Tiến bối hậu bối là gì?
 • Đồng hồ ODO 54, 57, 62 là gì?
 • Hội bản đảo là gì?
 • Tai nạn gấu gầm là gì?

Nội dung Tham khảo Cách hình thành Konjunktiv 2 Tự biên soạn Sử dụng Konjunktiv 2 trong câu điều kiện loại II Tự biên soạn Sử dụng Konjunktiv 2 trong câu yêu cầu lịch sự Tự biên soạn Cách sử dụng Konjunktiv 2 trong văn viết và giả tưởng Tự biên soạn

5. Sự khác biệt giữa Konjunktiv 1 và Konjunktiv 2

Mặc dù cả hai loại Konjunktiv đều được sử dụng để diễn tả ý kiến, mong muốn hay điều kiện không thực tế, nhưng có một số sự khác biệt quan trọng.

Konjunktiv 1 được sử dụng chủ yếu trong văn bản hình thức, phê duyệt hay phỏng đoán với những ngôi thứ ba của hiện tại hoặc quá khứ. Trong khi đó, Konjunktiv 2 được áp dụng rộng rãi hơn trong văn bản nói và viết thông tin cá nhân hoặc mong muốn của người nói.

Một điểm khác biệt quan trọng nữa là cách hình thành: Konjuktiv 1 được hình thành từ cơ sở của động từ + -e (đối với ngôi thứ ba số ít), trong khi Konjunktiv 2 thường được tạo thành bằng cách sử dụng giới từ “würde” (sẽ) kết hợp với quá khứ của động từ.

Related post:

 • Quế choạ là gì?
 • Biến thể huyết tốc là cái gì?
 • Go ash là gỗ gì?
 • Hào Nam nghĩa là gì?

Nội dung Tham khảo Sự khác biệt giữa Konjunktiv 1 và Konjunktiv 2 Tự biên soạn

Kết luận:

Konjunktiv 2 trong tiếng Đức chủ yếu được sử dụng để diễn tả ý kiến, mong muốn, hay điều kiện không thực tế. Nắm vững cách sử dụng và cách hình thành Konjunktiv 2 sẽ giúp bạn giao tiếp một cách chính xác và linh hoạt trong tiếng Đức.

Công thức và cách sử dụng Konjunktiv 2

III. Ví dụ và bài tập về Konjunktiv 2

Konjunktiv 2 là một phần quan trọng trong tiếng Đức, và việc sử dụng nó có thể khá phức tạp cho người học. Dưới đây là một số ví dụ và bài tập để bạn làm quen với Konjunktiv 2 và rèn kỹ năng sử dụng của mình.

1. Ví dụ về Konjunktiv 2 trong câu tường thuật

Hãy xem xét ví dụ sau: “Er sagte, er sei müde.” (Anh ta nói rằng anh ta mệt.) Trong ví dụ này, Konjunktiv 2 được sử dụng để diễn tả ý kiến hoặc lời nói của người khác. Thay vì sử dụng động từ chỉ thực tế “ist” (là), chúng ta sử dụng Konjunktiv 2 “sei”.

 • Lorem Ipsum
 • Dolor Sit Amet

2. Bài tập tạo câu với Konjunktiv 2

Bây giờ, hãy thử tạo các câu sử dụng Konjunktiv 2 với các cụm từ sau:

 1. Công việc thực tập
 2. Giao diện người dùng

3. Ví dụ về Konjunktiv 2 trong câu điều kiện

Konjunktiv 2 cũng thường được sử dụng để diễn tả các câu điều kiện không thực tế. Xem ví dụ sau: “Wenn ich viel Zeit hätte, würde ich um die Welt reisen.” (Nếu tôi có nhiều thời gian, tôi sẽ đi du lịch xung quanh thế giới.) Trong câu này, Konjunktiv 2 “hätte” (có) và “würde” (sẽ) được sử dụng để diễn tả một điều kiện không thực tế.

“Nếu bạn có thể bay, bạn sẽ đến thăm tôi.”

Ví dụ và bài tập về Konjunktiv 2

IV. Kết luận

Trên đây là những điều cần biết về Konjunktiv 2 trong tiếng Đức. Hi vọng rằng bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về khái niệm Konjunktiv 2, cách sử dụng và cách hình thành nó. Konjunktiv 2 đóng vai trò quan trọng trong việc diễn đạt ý kiến, tưởng tượng và điều kiện không thực tế trong văn viết và giao tiếp tiếng Đức.

Nhớ lưu ý rằng việc sử dụng Konjunktiv 2 là một quy trình khá phức tạp và đòi hỏi sự hiểu biết sâu về ngữ pháp tiếng Đức. Chỉ thông qua việc đọc và thực hành liên tục, bạn mới có thể trở thành một người sử dụng thành thạo của Konjunktiv 2.

About The Author