Go round in circles là gì

go round in circles là gì” là một cụm từ phổ biến trong tiếng Anh, đặc biệt trong giao tiếp hàng ngày. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng của cụm từ này. “Go round in circles” có nghĩa đen là đi vòng tròn và trong ngữ cảnh giao tiếp, nó thường được sử dụng để diễn tả việc lặp đi lặp lại một công việc mà không đạt được kết quả mong muốn. Với sự giải thích chi tiết và ví dụ minh họa, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cụm từ này. Brought to you by Bytemindinnovation.

{title go here}
{title go here}

{Your generated HTML table}

I. Go round in circles là gì?

“Go round in circles là một cụm từ phổ biến trong tiếng Anh, đặc biệt trong giao tiếp hàng ngày. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng của cụm từ này. “Go round in circles” có nghĩa đen là đi vòng tròn và trong ngữ cảnh giao tiếp, nó thường được sử dụng để diễn tả việc lặp đi lặp lại một công việc mà không đạt được kết quả mong muốn. Với sự giải thích chi tiết và ví dụ minh họa, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cụm từ này.”

Cụm từ “go round in circles” thường được sử dụng trong câu với cấu trúc “go round in circles + v-ing/noun phrase”. Ngoài ra, cụm từ này cũng có thể được sử dụng trong câu phủ định để diễn tả việc không lặp đi lặp lại một công việc. Hãy cùng tìm hiểu các ví dụ cụ thể về cách sử dụng cụm từ “go round in circles” trong các câu sau:

 1. “I’ve been going round in circles for hours, trying to figure out this math problem.”
 2. “We’ve been going round in circles discussing the same issues at every meeting.”
 3. “If we keep going round in circles, we’ll never reach a solution.”
 4. “She felt like she was going round in circles in her job, doing the same tasks over and over again.”

Cụm từ “go round in circles” không chỉ đơn giản là diễn đạt một hành động lặp đi lặp lại, mà còn tạo ra sự hình dung rõ ràng về sự mất thời gian và không hiệu quả. Bằng cách sử dụng cụm từ này một cách chính xác và linh hoạt, bạn sẽ truyền đạt được ý nghĩa và mục đích của mình một cách hiệu quả trong giao tiếp tiếng Anh.

Go round in circles là gì?
Go round in circles là gì?

II. Ý nghĩa của go round in circles

Trong tiếng Anh, cụm từ “go round in circles là gì?” được sử dụng để diễn tả việc lặp đi lặp lại một công việc mà không đạt được kết quả mong muốn. Nó thường được sử dụng trong ngữ cảnh giao tiếp hàng ngày và cũng có ý nghĩa đen là đi vòng tròn.

Khi bạn nói ai đó “đang go round in circles”, bạn muốn diễn tả rằng họ đang tiếp tục làm một việc mà không tạo ra bất kỳ tiến triển nào hoặc không đạt được kết quả mong muốn. Thỉnh thoảng, việc này có thể do sự rối loạn hoặc mất hướng, khiến công việc trở nên mất thời gian và không hiệu quả.

Một ví dụ cụ thể về việc sử dụng cụm từ này là khi bạn đang nói với một người bạn về việc bạn đã mất cả ngày chỉ để hoàn thành một nhiệm vụ đơn giản, mà không thể điều hướng gắn kết và không đạt được kết quả mà bạn mong đợi. Trong trường hợp này, bạn có thể nói “Tôi đã đi vòng tròn suốt cả ngày với công việc này”.

Ý nghĩa của go round in circles
Ý nghĩa của go round in circles

III. Ví dụ về cách sử dụng “go round in circles”

Ví dụ 1:

John đã mất nhiều giờ để giải quyết bài toán toán học này, nhưng anh ta chỉ đi vòng tròn và không thể tìm ra lời giải chính xác. John đang “go round in circles” trong việc cố gắng hiểu và áp dụng các nguyên tắc phức tạp vào bài toán này.

Ví dụ 2:

Maria đã lạc vào một thành phố mới và đi mãi mãi trong các con đường quanh co. Cô ấy không thể tìm được đường đến địa điểm cần đến. Maria đang “go round in circles” trong việc di chuyển và không biết làm sao thoát khỏi khu vực này.

Mỗi ví dụ trên cho thấy cách sử dụng của cụm từ “go round in circles” để miêu tả một hoạt động hoặc công việc mãi mãi lặp đi lặp lại mà không có tiến triển hay kết quả xác định. Việc lặp lại này khiến người ta cảm thấy như bị rơi vào một vòng xoáy, không biết làm thế nào để thoát ra.

Ví dụ 3:

Sara đã cố gắng làm việc với một người đồng nghiệp khó tính. Mỗi khi cô ấy đề xuất ý kiến hoặc giải pháp, người đồng nghiệp này lại không bao giờ chấp nhận và yêu cầu Sara xem xét lại từ đầu. Sara đã “go round in circles” trong quá trình làm việc và không thể tìm ra một hướng đi thỏa đáng.

Ví dụ 4:

Trong cuộc họp, nhóm làm việc đã bàn luận và tranh luận về cách tiếp cận cho dự án mới. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, các thành viên vẫn chưa thể đạt được sự thống nhất. Cuộc họp trở nên lặp đi lặp lại và không có tiến triển rõ ràng. Nhóm làm việc chỉ “go round in circles” mà không tìm ra giải pháp cuối cùng.

Ví dụ về cách sử dụng go round in circles
Ví dụ về cách sử dụng go round in circles

IV. Cách diễn đạt ý nghĩa của “go round in circles” trong tiếng Việt

Trong tiếng Việt, chúng ta có thể diễn đạt ý nghĩa của cụm từ “go round in circles” bằng các cách sau:

1. Lặp đi lặp lại mà không tiến triển

Một cách thông dụng để diễn tả ý nghĩa của “go round in circles” là sử dụng thành ngữ “vòng tròn trọn”, có nghĩa là lặp lại một công việc mà không đạt được kết quả mong muốn hay không tiến triển. Ví dụ:

Ví dụ: Trong công việc học tập, John đã sống vòng tròn trọn suốt ba giờ liên tục chỉ để hoàn thành phần bài tập nhỏ.

 • On the one hand là gì?
 • 420 trên Tinder là gì?
 • As per là gì?

2. Quay cuồng, lạc trong việc

Một cách khác để biểu đạt ý nghĩa của “go round in circles” là sử dụng các từ ngữ như “quay cuồng”, “lạc trong việc”, hay “rơi vào tình thế bế tắc”. Đây ám chỉ trạng thái mất hướng hoặc không có sự tiến bộ trong công việc. Ví dụ:

Ví dụ: Cậu bé đang quay cuồng khi chọn môn học cho kỳ tiếp theo và không biết nên chọn ngành nào.

 • Giá trị cốt lõi của nhà trường là gì?
 • Hạn 4G là gì?
 • MBBG là gì?

3. Đi vòng quanh mà không đi đâu

Chúng ta cũng có thể sử dụng thành ngữ “đi vòng quanh mà không đi đâu” để diễn tả ý nghĩa của “go round in circles”. Đây ám chỉ việc lãng phí thời gian và nỗ lực trong việc không đạt được kết quả cuối cùng. Ví dụ:

Ví dụ: Cô gái đã đi vòng quanh một khối ngọn núi suốt cả ngày, nhưng cuối cùng cô nhận ra rằng bản đồ của mình bị sai.

 • Ni có nghĩa là gì?
 • Uint8T là gì?
 • Vid là gì?
Cách diễn đạt ý nghĩa của go round in circles trong tiếng Việt
Cách diễn đạt ý nghĩa của go round in circles trong tiếng Việt

V. Tóm tắt

Go round in circles là gì?

“Go round in circles là gì” là một cụm từ phổ biến trong tiếng Anh mà chúng ta thường nghe trong giao tiếp hàng ngày. Cụm từ này thường được sử dụng để diễn đạt ý nghĩa của việc lặp đi lặp lại một công việc mà không đạt được kết quả mong muốn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa và cách sử dụng cụm từ “go round in circles”.

Ý nghĩa của “go round in circles”

Cụm từ “go round in circles” có nghĩa đen là đi vòng tròn, tuy nhiên, khi được sử dụng trong ngữ cảnh giao tiếp, nó thường ám chỉ việc lặp đi lặp lại một công việc mà không có sự tiến bộ hay kết quả đáng kể. Người nói thường cảm thấy mất thời gian và mệt mỏi vì không thể tìm ra cách giải quyết vấn đề hiệu quả. Điều này thường xảy ra khi không có kế hoạch hoặc hướng dẫn rõ ràng, hoặc khi sự phức tạp và rườm rà của công việc làm cho người thực hiện cảm thấy bối rối.

Ví dụ về cách sử dụng “go round in circles”

Dưới đây là một số ví dụ về cách sử dụng cụm từ “go round in circles” trong câu:

 • Anh ta đã làm việc suốt cả ngày nhưng cuối cùng vẫn không hoàn thành bài tập. Anh ta chỉ đang đi vòng vòng trong việc nghĩ và không thể ra quyết định.
 • Tôi đã thử nhiều cách khác nhau để sửa chữa chiếc máy móc này, nhưng cuối cùng vẫn không thể khắc phục được. Tôi đang rơi vào tình trạng đi vòng tròn trong việc tìm giải pháp.
 • Cô giáo đã giải thích rõ ràng cách làm bài tập, nhưng một số học sinh vẫn cảm thấy mơ hồ và không biết nên bắt đầu từ đâu. Họ chỉ đang đi vòng vòng trong việc học tập.

Tìm hiểu thêm

Nếu bạn quan tâm đến các thuật ngữ và cụm từ tiếng Anh khác, bạn có thể tham khảo các bài viết dưới đây:

 • On the one hand là gì?
 • 420 trên Tinder là gì?
 • As per là gì?
 • Giá trị cốt lõi của nhà trường là gì?
 • Hạn 4G là gì?
Tóm tắt
Tóm tắt

VI. Kết luận

Tóm lại, “go round in circles” là một thành ngữ tiếng Anh có nghĩa là lặp đi lặp lại một hoạt động mà không đạt được kết quả mong muốn. Cụm từ này thường được sử dụng để miêu tả tình huống mà mọi người bị mắc kẹt và không tìm được lối thoát. Mặc dù nó có thể có nhiều ý nghĩa trong ngữ cảnh khác nhau, nhưng ý nghĩa chung của nó vẫn là sự lặp đi lặp lại mà không tiến xa hơn.

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về ý nghĩa và cách sử dụng của cụm từ “go round in circles”. Chúng ta đã xem xét các ví dụ để hiểu rõ hơn về cách sử dụng cụm từ này trong ngữ cảnh khác nhau. Hy vọng rằng thông tin này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về “go round in circles” và sử dụng nó một cách chính xác khi giao tiếp bằng tiếng Anh.

Đọc bài viết này, bạn đã có thể cải thiện kiến thức về ngôn ngữ và sử dụng thành ngữ tiếng Anh một cách hiệu quả hơn. Hãy áp dụng những kiến thức này vào cuộc sống hàng ngày và phát triển kỹ năng giao tiếp của bạn.

About The Author