Công Thức Tính Độ Tuổi Trung Bình Trong Excel: Hướng Dẫn Và Cách Để Thực Hiện

Công Thức tính độ tuổi trung bình là một phương pháp quan trọng trong việc phân tích dữ liệu về độ tuổi. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách tính độ tuổi trung bình trong Excel, bao gồm cả sử dụng công thức, hàm tính trung bình có điều kiện và cách tính tuổi bình quân trong Đại hội. Với những kiến thức này, bạn có thể áp dụng vào công việc và nghiên cứu của mình. Hãy cùng Bytemindinnovation khám phá nhé!

Công Thức Tính Độ Tuổi Trung Bình Trong Excel: Hướng Dẫn Và Cách Để Thực Hiện
Công Thức Tính Độ Tuổi Trung Bình Trong Excel: Hướng Dẫn Và Cách Để Thực Hiện

Loại Công Thức Mô tả Tính độ tuổi trung bình theo tháng Sử dụng công thức và hàm trong Excel để tính độ tuổi trung bình dựa trên tháng sinh Tính độ tuổi trung bình theo năm Sử dụng công thức và hàm trong Excel để tính độ tuổi trung bình dựa trên năm sinh Tính độ tuổi trung bình sử dụng bộ lọc trong Excel Tính độ tuổi trung bình dựa trên tháng hoặc năm sinh bằng cách sử dụng bộ lọc trong Excel Tính độ tuổi trung bình dựa trên một ngày cụ thể Sử dụng công thức và hàm trong Excel để tính độ tuổi trung bình dựa trên một ngày cụ thể đã chọn Ví dụ về Công thức tính độ tuổi trung bình trong Excel Cung cấp ví dụ thực tế về cách áp dụng công thức tính độ tuổi trung bình trong Excel

Tính độ tuổi trung bình theo tháng

Công thức tính độ tuổi trung bình

Để tính độ tuổi trung bình dựa trên tháng sinh của một danh sách sinh viên trên Excel, chúng ta có thể sử dụng công thức sau:

Công thức: =SUM((MONTH(B2:B15)=12)*C2:C15)/SUM(IF(MONTH(B2:B15)=12,1))

Cách thực hiện

 1. Chọn một ô trống, ví dụ F2.
 2. Nhập công thức =SUM((MONTH(B2:B15)=12)*C2:C15)/SUM(IF(MONTH(B2:B15)=12,1))
 3. Nhấn Ctrl + Shift + Enter để tính kết quả.

Ví dụ:

Hãy xem ví dụ sau để hiểu rõ hơn:

Ngày sinh Tuổi 01/02/1990 30 10/05/1991 29 15/12/1992 28

Khi áp dụng công thức trên vào các giá trị ngày sinh và tuổi trong bảng trên, kết quả sẽ là độ tuổi trung bình của sinh viên có tháng sinh là tháng 12.

Tính độ tuổi trung bình theo tháng
Tính độ tuổi trung bình theo tháng

Tính độ tuổi trung bình theo năm

Để tính độ tuổi trung bình dựa trên năm sinh của một danh sách sinh viên trên Excel, bạn có thể sử dụng công thức và hàm như sau:

Bước 1: Chuẩn bị dữ liệu

Trước tiên, chúng ta cần chuẩn bị dữ liệu với cột “Ngày sinh” và “Tuổi” cho danh sách sinh viên. Bắt đầu từ ô F4 (hoặc ô trống tùy chọn), nhập công thức sau:

Cột A Cột B Cột C B2 C2 D2 B3 C3 D3 … … …

Bước 2: Tính độ tuổi trung bình

Sau khi chuẩn bị dữ liệu, chúng ta đã sẵn sàng tính độ tuổi trung bình dựa trên năm sinh. Trong ô F4, nhập công thức sau:

Ô F4 Ô Dùng cho AVERAGEIF() Ô Dùng cho Tuổi =SUM((YEAR(B2:B15)=1990)*C2:C15) =SUM(IF(YEAR(B2:B15)=1990,1)) (Ctrl + Shift + Enter)

Tính độ tuổi trung bình theo năm
Tính độ tuổi trung bình theo năm

Tính độ tuổi trung bình sử dụng bộ lọc trong Excel

Bước 1: Chọn cột “Ngày sinh” và áp dụng bộ lọc

Để tính độ tuổi trung bình dựa trên tháng hoặc năm sinh của danh sách sinh viên, bạn có thể sử dụng tính năng bộ lọc trong Excel. Đầu tiên, hãy chọn cột “Ngày sinh” trong bảng dữ liệu và áp dụng bộ lọc bằng cách điều hướng đến tab “Dữ liệu” trên thanh công cụ, sau đó nhấp vào “Bộ lọc”. Điều này sẽ giúp chúng ta chỉ hiển thị các dòng dữ liệu theo tiêu chí lọc được chọn.

Bước 2: Chọn tháng hoặc năm để tính trung bình

Sau khi áp dụng bộ lọc, chúng ta có thể chọn tháng hoặc năm mà mình muốn tính độ tuổi trung bình. Ví dụ, nếu bạn muốn tính độ tuổi trung bình trong năm 1990, hãy chọn điều kiện lọc là “1990”. Tương tự, bạn có thể chọn bất kỳ tháng hoặc năm nào trong danh sách để tính trung bình theo mong muốn.

Bước 3: Tính độ tuổi trung bình bằng công thức =SUBTOTAL(1, C3:C9)

Sau khi đã chọn tháng hoặc năm, hãy sử dụng công thức =SUBTOTAL(1, C3:C9) trong một ô trống để tính độ tuổi trung bình. Trong công thức này, C3:C9 là phạm vi của cột tuổi trong bảng dữ liệu. Sau khi đã nhập công thức, nhấn Enter để tính toán và bạn sẽ nhận được kết quả độ tuổi trung bình dựa trên tiêu chí lọc đã chọn.

Tính độ tuổi trung bình sử dụng bộ lọc trong Excel
Tính độ tuổi trung bình sử dụng bộ lọc trong Excel

Tính độ tuổi trung bình dựa trên một ngày cụ thể

Bạn cũng có thể tính độ tuổi trung bình dựa trên một ngày cụ thể bằng cách sử dụng công thức =AVERAGEIF(J2:J24, P2, M2:M24), trong đó J2:J24 là cột ngày, P2 là ngày cần tính trung bình, và M2:M24 là cột tuổi. Điều này sẽ cho bạn kết quả trung bình theo ngày đã chọn.

Cách tính độ tuổi trung bình dựa trên một ngày cụ thể:

 1. Chọn ô trống để hiển thị kết quả, ví dụ F6.
 2. Nhập công thức =AVERAGEIF(J2:J24, P2, M2:M24).
 3. Thay đổi J2:J24 thành phạm vi của cột chứa ngày sinh.
 4. Thay đổi P2 thành ngày mà bạn muốn tính trung bình.
 5. Thay đổi M2:M24 thành phạm vi của cột chứa tuổi.
 6. Nhấn Enter để tính kết quả trung bình.

Ví dụ:

Giả sử bạn muốn tính độ tuổi trung bình của những người sinh vào ngày 20/06/1995. Bạn sẽ áp dụng công thức =AVERAGEIF(J2:J24, “20/06/1995”, M2:M24) để tính trung bình tuổi của những người sinh vào ngày đó.

Ví dụ về Công thức tính độ tuổi trung bình trong Excel

Ví dụ 1: Tính độ tuổi trung bình theo tháng

Giả sử chúng ta có một danh sách sinh viên gồm ngày sinh và tuổi của họ. Để tính độ tuổi trung bình theo tháng, chúng ta có thể sử dụng công thức và hàm sau:

 1. Chọn một ô trống, ví dụ F2.
 2. Nhập công thức: =SUM((MONTH(B2:B15)=12)*C2:C15)/SUM(IF(MONTH(B2:B15)=12,1))
 3. Nhấn Ctrl + Shift + Enter để tính kết quả.

Ví dụ 2: Tính độ tuổi trung bình theo năm

Giả sử chúng ta muốn tính độ tuổi trung bình dựa trên năm sinh của sinh viên. Để làm điều này, chúng ta có thể sử dụng công thức và hàm sau:

 1. Chọn một ô trống, ví dụ F4.
 2. Nhập công thức: =SUM((YEAR(B2:B15)=1990)*C2:C15)/SUM(IF(YEAR(B2:B15)=1990,1))
 3. Nhấn Ctrl + Shift + Enter để tính kết quả.

Ví dụ 3: Tính độ tuổi trung bình dựa trên ngày sinh cụ thể

Giả sử chúng ta muốn tính độ tuổi trung bình dựa trên một ngày sinh cụ thể. Để làm điều này, chúng ta có thể sử dụng công thức và hàm sau:

 • Chọn một ô trống để hiển thị kết quả.
 • Sử dụng công thức: =AVERAGEIF(J2:J24, P2, M2:M24)
 • Trong công thức trên, J2:J24 là cột ngày sinh, P2 là ngày cần tính trung bình, và M2:M24 là cột tuổi.
 • Nhấn Enter để tính kết quả trung bình theo ngày đã chọn.

Kết luận

Với công thức tính độ tuổi trung bình trong Excel và cách sử dụng bộ lọc, chúng ta có thể tiện lợi tính toán và phân tích dữ liệu về độ tuổi. Bằng cách áp dụng các công thức và hàm phù hợp, người dùng có thể nhanh chóng tính độ tuổi trung bình theo tháng, năm hoặc một ngày cụ thể. Việc hiểu rõ những phương pháp này sẽ giúp bạn tăng khả năng làm việc và xử lý thông tin một cách hiệu quả trong Excel. Hy vọng rằng thông tin trong bài viết này đã mang lại cho bạn cái nhìn tổng quan về Công Thức tính độ tuổi trung bình trong Excel.

About The Author